Kinder-jongerencoaching

 

Kinderen en jongeren kunnen in deze drukke wereld moeite ervaren met het vinden van rust, omgaan met emoties, stress, het zelfvertrouwen, maken van vriendschappen etc.

Voor ouders is het niet altijd even makkelijk om hun kind de juiste hulp en ondersteuning te bieden. Ze zien wel wat hun kind nodig heeft of mag leren, maar het komt nog niet uit de verf.

 

Bij Equi&Kids wordt er op een ontspannen en persoonlijke wijze gewerkt aan een oplossing, of wordt er gezocht naar een manier om er beter mee om te kunnen gaan.

De coaching of counseling wordt vaak ondersteund door de inzet van onze pony's en paarden.

Deze prachtige dieren spiegelen en geven op een mooie manier een boodschap of tip.

Tevens brengen ze vaak extra rust, waardoor er op een fijne en ontspannen manier aan onderwerpen gewerkt kan worden.

 

Ouders kunnen rekenen op een luisterend oor, een oordeelloze houding en een prettige samenwerking. Ze worden meegenomen in het proces en zullen handvatten vinden om thuis mee verder te kunnen.

Alle kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier. Soms bijna als vanzelf, maar soms kunnen kind en ouders wel wat hulp gebruiken

 

 

 

Kortdurig Traject (counseling):

 

Een kind of jongere komt gedurende een aantal sessies (ongeveer 8) bij Equi&Kids aan zijn/haar doel werken. Dit wordt gedaan op een voor het kind of de jongere passende wijze.

Dat kan zijn van grotendeels met de hulp van onze paarden tot volledig zonder deze inzet. We werken altijd op een oplossingsgerichte wijze met behulp van verschillende aantrekkelijke materialen.

 

Ook de ouders zijn vaak van groot belang in het leerproces.

Op de eerste plaats om hun kind te ondersteunen en te helpen.

Daarnaast wordt samen bekeken wat het kind van de ouders nodig heeft en krijgen ouders tips en adviezen mee voor thuis.

 

Een traject start altijd met een intakegesprek, waarin samen met de ouders het doel van de hulp bepaald wordt. Hierop volgen een aantal sessies met het kind of de jongere (waar wenselijk in combinatie met een ouder). Vervolgens is er een voortgangsgesprek met de ouders, waarna er op afgesproken wijze verder gewerkt wordt.

Een traject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek.

 

Voor jonge kinderen tot 6 jaar biedt Equi&Kids een verkort traject op maat aan. Samen met de ouders en het kind gaan we dan een korte tijd aan het werk, waarna ouders gerichte tips en adviezen krijgen voor hun eigen situatie.

 

De kosten van een kortdurig traject (counseling) wordt, bij een aanvullend pakket, vaak (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar. Zie tarieven voor meer info.

Paardencoaching:

 

Pony's en paarden zijn prachtige dieren die altijd in het hier en nu leven. Ze beschikken niet over de mogelijkheid om vooruit of terug te denken.

Hierdoor reageren ze heel puur op wat er op dit moment gebeurt en met wie ze op dit moment te maken hebben.

Paarden zijn prooidieren en zijn dus altijd gericht op hun veiligheid. Voor hen is het daarom van groot belang om hun medepaard, of in deze hun medemens, in een korte tijd in te schatten.

Ze zullen dan ook heel snel en heel puur reageren op de persoon waarmee ze werken.

 

Dit is iets waar we op een mooie manier gebruik van kunnen maken. Tijdens een sessie paardencoaching gaan we samen aan de slag met een aantal opdrachten.

Vanuit deze opdrachten kan het paard reageren op de deelnemer. Dit alles op een voor de deelnemer en voor het paard veilige wijze.

 

De deelnemer krijgt op deze manier een mooie boodschap van het paard, waardoor hij/zij meer inzicht krijgt in zichzelf of in zijn/haar eigen handelen. Ook zal de omgang met het paard rust en ontspanning brengen. Doordat het een manier van coachen is waarbij we lekker bezig zijn, zal het ook makkelijker zijn om te praten, te vertellen en te leren.

 

Deze manier van coachen kan ook toegepast worden in een Ouder-Kind situatie. Een kind mag samen met zijn vader en/of moeder een aantal opdrachten uitvoeren.

Het is een mooi momentje voor ouder en kind. Waarbij de ouder, het kind en de relatie Ouder-Kind een aantal tips meekrijgen, vanuit de reacties van het paard.

Voor mij mag je
zijn wie je bent

 

Anne de Bruijn

Dries 18a  6086AW  Neer

06-53641643 info@equi-en-kids.nl